Itsenäistymistili

SINUT ry on saanut rahalahjoituksia vuoden 2013 alusta nuorten itsenäistymisen tukemiseen. Johtokunta perusti nuorten itsenäistymisrahaston, joka on SINUT ry:n johtokunnan hallinnoima tili.

Kohderyhmänä ovat itsenäistyvät nuoret: ikähaarukka pääsääntöisesti peruskoulun suorittaneet, 16–25-vuotiaat. Rahaston tarkoitus on antaa tukea oman elämän hallintaan. Rahalla voidaan tukea nuoren elinoloja, taide-, liikunta- ym. harrastuksia, opiskelua tai kodinperustamista, terveydenhuoltopalveluja ja työnsaantimahdollisuuksien parantamista sekä rahoittaa näihin liittyviä välineitä. Rahalla tuetaan myös yhteydenpitoa ja vierailuja sukulaisten tai lähipiirin luona.

Rahaa on jaossa joka  vuosi, ja varoja kartoitetaan lahjoitusten, avustusten ja testamenttien yms. kautta.

Kuntien velvollisuus on tukea sijaishuollosta aikuistuvia nuoria. Itsenäistymisavustus ei korvaa kunnan tukea, vaan se on lisäkannuste nuorelle, jolla ei välttämättä ole omaa tukiverkostoa; vähän samaan tapaan kuin mummit ja kummit tukevat lapsenlapsiaan.

SINUT ry:n johtokunta suosittelee ensin keskustelua tuesta sosiaalitoimen kanssa, koska sosiaalitoimikin voi osallistua heille kuuluvien kulujen maksamiseen. Apurahoja ei myönnetä järjestöille tai muille vastaaville yhteisöille. Johtokunta päättää rahan myöntämisestä. Edellytyksenä on nuoren itsensä laatima vapaamuotoinen hakemus, ja johtokunnalla on oikeus pyytää hakemukseen lisäselvityksiä tarvittaessa. Johtokunta myöntää apurahan yksityishenkilön omaan käyttöön.

Hakuehdot

Itsenäistymisrahaa voi hakea tammikuussa 2024, jolloin apurahaa voi hakea jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana tapahtuneelle toiminnalle (ajalle 2023 ja 2024) tai syntyneille kuluille.  Apurahaa haettavissa yhteensä 750 €. Myönnetyt apurahat jaetaan kuittia vastaan. Rahaston tarkoitus on antaa tukea nuoren oman elämän hallintaan. 

  • Vapaamuotoinen hakemus tulee olla nuoren itsensä tekemä
    • Hakemuksesta tulee selvitä mihin rahaa haetaan, kuinka paljon sekä perustelut avustushakemukselle. 
  • Pääsääntöisesti peruskoulun suorittanut 16-25 vuotias sijaiskotinuori
  • Rahalla voidaan tukea nuoren elinoloja, taide-, liikunta- ym. harrastuksia, opiskelua tai kodinperustamista, terveydenhoitopalveluja ja työnsaantimahdollisuuksien parantamista sekä rahoittaa näihin liittyviä välineitä. Rahalla voidaan tukea myös yhteydenpitoa ja vierailuja sukulaisten sekä lähipiirin luona

Ilmoitus hakuajan alkamisesta julkaistaan SINUT ry:n kotisivun lisäksi sosiaalisessa mediassa. 

Hakuaika on 1.1.-31.1.2024. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida hakemuksia käsiteltäessä. Hakemukset tulee lähettää osoitteella Perhehoitoliitto ry/Tuulikki Köykkä, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla tuulikki.koykka@perhehoitoliitto.fi .