Johtokunta

Suomen Sijaiskotinuoret SINUT ry:n johtokunnan muodostavat 15–25-​vuotiaat sijoitetut tai sijaisperheiden biologiset nuoret. Johtokunta päättää yhdistyksen toimintalinjoista sekä valtakunnallisen toiminnan sisällöstä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan samaan nuorten äänen kuuluviin sijaishuollon kentällä ja vaikuttamaan sijaishuollon myönteiseen kehitykseen. SINUT ry:n johtokunnan nuoret voivat olla kertomassa kokemuksistaan myös erilaisissa sijaishuollon koulutustapahtumissa.

Johtokunta 2024-2025

  • Puheenjohtaja Sofia Korkala
  • Varapuheenjohtaja Jennifer Honkonen
  • Jäsen Ilo Varjo
  • Jäsen Sade Honkonen
  • Jäsen Sini Mäkiharju
Sinujen johtokunta 2024
Vas. Jennifer Honkonen, sihteeri Tuulikki Köykkä, Sade Honkonen, Sofia Korkala. Ruudulla Sini Mäkiharju ja Ilo Varjo.