Liity jäseneksi

Suomen Sijaiskotinuoret, Sinut ry:n jäseniä voivat olla varsinaiset jäsenet eli nuoret ja sen lisäksi jäseneksi voivat liittyä yksittäiset henkilöt sekä yhteisöt.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sijaishuollossa oleva tai siinä ollut vähintään 13 vuotta ja korkeintaan 25 vuotta täyttänyt nuori, ja sijaiskodissa asuva tai siellä asunut (biologinen) vähintään 13-vuotias, korkeintaan 25 vuotta täyttänyt nuori. Äänioikeus yhdistyksen asioissa on vain varsinaisilla jäsenillä.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseniä ovat yhteisökannatusjäsenet ja henkilökannatusjäsenet.  Henkilökannatusjäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea sen toimintaa. Yhteisökannatusjäseneksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea sen toimintaa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Jäseneksi liittymislomakkeelle pääset tästä

Jäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle on vuonna 2023 19 euroa.  Henkilökannatusjäsenellä 53€ ja yhteisökannatusjäsenellä 57€. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat mukana ”Sinuissa” ja nimeltänsä ”Sinuja”.

Jäsenedut

Tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä