”Supersiistiä, että meiltä kysytään”

Perhehoitoliiton nuorisotyöhön perustettiin kesäkuussa nuorten kehittäjäryhmä. Sen tarkoitus on yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa viedä nuorisotyötä siihen suuntaan, että se on entistä enemmän nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaista. Kehittäjäryhmän avulla nuorten ajatukset saadaan entistä paremmin näkyväksi valtakunnallisessa vertaistukitoiminnassa. Ryhmään hakeutui nopealla aikataululla kahdeksan aktiivista, toiminnassa mukana olevaa nuorta. He perustelivat asiaa muun muassa näin: 

– Halusin mukaan, jotta voin vaikuttaa ja antaa kommentteja siitä, millaista etätoimintaa järjestetään. Kehittäjäryhmän kautta on ylipäätään päässyt ajattelemaan asioita ihan eri näkökulmasta kuin yleensä. 

– Tykkään tarttua uusiin asioihin. Etätoiminta alkoi ihan uutena, joten on mahtavaa päästä vaikuttamaan siihen, miten etiksiä toteutetaan jatkossa. 

– Mun mielestä on vaan supertärkeetä, että nuorilta kysytään ja päästään itse vaikuttamaan. 

– On tosi jees olla mukana, kun kaiken muun toiminnan lisäksi etätoiminta tuo niin paljon lisää.

Ryhmä on ehtinyt kokoontua tähän mennessä viisi kertaa etäyhteyksien kautta. Ryhmän kanssa on keskusteltu Perhehoitoliiton nuorisotyön etätoiminnasta ja sen kehittämisestä. Etätoiminta alkoi maaliskuussa erittäin nopealla aikataululla, kun koronan vuoksi leiri jouduttiin perumaan. Ensimmäinen etäleiri oli valmis alkamaan leirin peruuntumisen jälkeen vain muutaman päivän varoitusajalla. 

Nuorisotyö järjestää etätoimintaa matalankynnyksen ja vertaistuellisina etätapahtumina hyödyntäen verkkoalustoja. Kehittäjäryhmän kanssa on pohdittu etätoiminnan eli etiksen hyviä, kehitettäviä ja huonoja puolia sekä keskusteltu sen sisällöstä, aikataulutusta ja toteutustavasta. Etätoiminnan pelisäännöt ja niiden kehittäminen ovat olleet tärkeässä osassa nuorille suunnattua toimintaa. 

Kehittäjäryhmän kautta nuoret ovat päässeet aidosti osallisiksi nuorisotyön toiminnan suunnittelua, vaikuttamaan ja kertomaan omia ideoitaan. Heidän mielipiteitään kuullaan oikeasti. 

– Me voidaan vaikuttaa asioihin, se on mahtavaa! Lisäksi meidän porukkamme on tosi yhteisöllinen! Me tullaan kuulluksi, ja meidän mielipiteillämme on oikeasti merkitystä. 

– Etätoimintaa on kokeiltu, ja nyt on helppo miettiä uusia ja kehitettäviä juttuja jatkoon. 

– Matalalla kynnyksellä helppo osallistua. Tää tuo lisää juttuja nuorisotyön toimintaan. Jos on kaveria ikävä, voi olla yhteydessä silti tosi helposti. 

Kehittäjäryhmän toiveissa on päästä ensin suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonainen etätapahtuma muille nuorille ja sen jälkeen kokonainen leiripäivä. Lisäksi nuoret toivoivat, että jossain vaiheessa ryhmä voisi osallistua lastensuojelun kehittämiseen. 

– Kehittäjäryhmän kautta olen oppinut ryhmätyöskentelyä. Meidän ryhmähenkemme on tosi hyvä. Uskallan kertoa omia ajatuksiani rohkeasti sellaisina kuin ne ovat. 

– Kehittäjäryhmässä mukana oleminen on tosi konkreettista tekemistä. Voi olla tosi rennosti mukana ja miettiä asioita yhdessä. 

– Kaikkien nuorten mielipiteet on samalla viivalla eli jokainen saa oikeasti vaikuttaa. 

– Mahtavaa, että nyt kaikki muutkin saa tietää tästä meidän kehittäjäryhmästämme. On mahtavaa olla mukana!