Vertaistuki antaa uusia näkökulmia nuorille

”Ei jää yksi asioiden kaa ja tiätää et o muitku jokka o samas tilantees ku mä :)”
Näillä sanoilla eräs Perhehoitoliiton nuorisotyön toimintaan osallistunut nuori 
vastasi kysymykseemme siitä, mitä vertaistuki merkitsee. Vertaistuki on keskeinen osa 
toimintaamme.  Vaikka varmasti kaikilla on jonkinlainen käsitys tai mielikuva siitä, mitä vertaistuella tarkoitetaan, sen merkitystä on silti haastavaa kiteyttää. Esimerkiksi Suomen Mielenterveys ry kuvailee vertaistukea tasavertaisuuden ja samankaltaisen elämänkokemuksen kautta. Terveyskylä taas määrittelee vertaistukea kokemustiedon kautta: siinä korostuu puhuminen ja kuuntelu. Molemmat määritelmät nostavat esiin samoja termejä kuin toiminnassamme mukana olevat sijaiskotinuoretkin.  Kun vertaistuen merkitystä lähtee 

hahmottelemaan netin hakukoneiden tulosten perusteella, välittyy helposti kuva siitä, että vertaistukea käytetään toimintamuotona lähinnä sairauksien kanssa. 
Vaikka näissä tapauksissa vertaistuki on totta kai tärkeää, on silti hyvä huomioida, että vertaistuki on muutenkin todella toimiva menetelmä. Vertaistuen vaikuttavuus toteutuu kuitenkin yhtä lailla, ryhmän kokoontumisen tarkoituksesta riippumatta. Näin ainakin meidän toiminnassamme.

”Toiset ymmärtää mua ja mä ymmärrän toisia! 
Voin puhuu semmosista asioista semmosessa 
porukassa missä muilla on samoja kokemuksia 
ja tiedän et voin luottaa muihin! Vertaistuki on 
antanu mulle ainakin paljon uusia näkökulmia 
monille asioille!”

Juuri kokemus siitä, että en ole tämän asian kanssa yksin, korostuu nuorten kuvailuissa. Sijaiskotinuorten kokemukset ovat sellaisia, että niitä ymmärtää parhaiten toinen 
samassa tilanteessa elävä tai elänyt henkilö.  Tämä kattaa kaikki sijaisperheen nuoret niin sijaisperheen biologiset lapset kuin myös sijoitetut nuoret. Monille tämä oivallus yhteisestä jaetusta kokemuksesta herää leireillä. Leirit muodostavat oman suuremman vertaistuellisen kokonaisuuden. Vertaistuki alkaa kokoonnuttaessa leirin alussa yhteen tutustumaan muihin nuoriin ja jatkuu siitä aina leirin loppuun ja yhteiskyytiin rautatieasemalle saakka. Tähän kokonaisuuteen kuuluu tietenkin myös ohjattuja vertaistuellisia keskusteluita, mutta samalla lailla se näkyy leirin arjessa, pienissä asioissa. Ovat ne sitten keskusteluita aamiaispöydässä tai jonkin tiiviin lautapelin pelaamista, tärkeintä on, että ollaan yhdessä muiden kanssa.

”Tärkeä asia, kun huomaa toisella olevan samanlaisia kokemuksia kuin itsellä. On ihanaa, 
että toinen ymmärtää ilman suurta selittämistä. Parasta. ”